Server Regels

Op de server willen we graag dat iedereen het naar zijn zin heeft. Hier kunnen we alleen voor zorgen als er duidelijke regels zijn die iedereen respecteert. Belangrijk is ook dat je elkaar respecteert.

Heb je meer vragen over dit onderwerp? Dan kun je terecht bij onze Support.

Regels op de Server

Chat- en Gedragsregels:

 • Nederlands of Engels zijn de twee voertalen. Duits wordt gedoogd, andere talen zijn niet toegestaan.
 • Geen reclame, advertenties. (Votelinks voor Haunted, onze website en YouTube zijn wel toegestaan). Opzettelijke reclame voor andere MineCraft servers levert een ban van 1 maand op.
 • Niet spammen, ook niet in priv /msg. (Het herhaaldelijk posten van berichten die op hetzelfde neerkomen)
 • Niet schelden en/of pesten, ook niet in priv /msg. Dit houdt ook discriminatie en elkaar beledigen op andere manieren in.)
 • Geen grove taal -inclusief vloeken- en geen onbehoorlijk gedrag. Dit wordt gelijkgesteld met 'schelden', 'spammen' of gebrek aan respect. Het omzeilen van de tekst filters door 'alternatieve spelling' wordt gezien als het gebruiken van het ongepaste woord zelf.
 • Respecteer iedereen. Zowel de Haunted medewerkers als jouw medespelers verdienen het om met respect behandeld te worden. De staffleden vertegenwoordigen -ieder voor zich- de server, HauntedMC.
 • Dreigen met een DDOS of het uitvoeren van een DDOS op de server of een van de spelers is strafbaar.
 • Praten over alcohol, drugs, en andere verdovende of verboden middelen is in geen enkel geval toegestaan.
 • Toxic gedrag is niet toegestaan. Zie deze pagina voor wat dit precies inhoudt.

Nicknames:

 • Het is niet toegestaan om je nickname te veranderen naar bestaande of bijna kopieën van bestaande namen om daarmee andere spelers te verwarren/irriteren/hinderen/scammen.
 • Ongepaste of aanstoot gevende nicknames en MC-namen zijn niet toegestaan. Het misbruiken van een naam die door de tekst filters wordt geblokkeerd is niet toegestaan.
 • Nicknames mogen niet enkel uit symbolen bestaan en moeten goed leesbaar zijn.

Misbruik:

 • Niet hacken / Glitchen. Wij verwachten dat je een onaangepaste versie Minecraft gebruikt. Uitbreidingen in de vorm van zowel software (mods), als hardware zijn verboden, behalve als het in de lijst verderop uitdrukkelijk is toegestaan. Bij twijfel is de beslissing aan de staff.
 • Hinder andere spelers niet onnodig in hun spel als dat niet noodzakelijk is voor het spelverloop. (/tpa flooden, in de weg lopen, enz.)
 • Misbruiken van fouten in de server is verboden en je bent verplicht deze te vermelden bij de staff. Het kan voorkomen dat er fouten of glitches in de server of de software zitten, die je niet mag gebruiken en/of uitbuiten.

Regels voor Bouwwerken:

 • Ongepaste of aanstoot gevende bouwwerken zijn niet toegestaan.
 • Griefen is niet toegestaan. Iedereen is zelf verantwoordelijk wie hij of zij vertrouwd in zijn of haar claim of plot. In geval van griefen wordt er eenmalig een rollback uitgevoerd en uitleg gegeven over claimen. Wordt er hierna nogmaals gegriefd, dan is dit eigen verantwoordelijkheid en wordt er, buiten uitzonderingen om, geen rollback meer uitgevoerd. Ook het claimen van andermans bouwwerken wordt gezien als griefen. Griefen wordt bestraft.
 • Deathtraps zijn niet toegestaan. Hier verstaan we onder elke vorm van spelers doden buiten pvp gebieden. Dat kan van hoogte dood vallen als opsluiten in lava.
 • Wanneer een plot en claim meer dan 100 dagen verlaten is (eigenaar is die periode niet online geweest) dan mag deze zonder pardon worden vrijgegeven.
 • Het downloaden of eigendom maken van (delen van) de mappen vanHauntedMC is verboden.
 • Nether/Gold farms mogen maximaal uit 200 portals bestaan. Je mag maximaal 1 zo'n farm per persoon hebben.
 • Je moet je ten alle tijden aan de (tile) entiteiten limieten houden (zie onze Limits pagina). Het niet houden aan deze limieten kan betekenen dat we (delen van) de base weghalen tot er aan deze limieten wordt voldaan.
 • Het maken van (pillager) raid farms is niet toegestaan. Ook het maken van bad omen farms is niet toegestaan. Raids mogen enkel op villages worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedoeld is.
 • 0-Tick farms zijn verboden.
 • Het is niet toegestaan om 'Piston Flying Machines' te maken en gebruiken, tenzij deze in een afgesloten ruimte staat en maximaal 20 blocks tegelijk duwt.
 • Het gebruiken van duplicate bugs is verboden. Ook als deze in vanilla (singleplayer) minecraft gebruikt kunnen worden.
 • Het maken en gebruiken van chunk loaders (op ieder denkbare manier) is niet toegestaan.
 • Staff leden hebben altijd het recht om blokkeringen van spelers zoals TPtoggle en NoEnterClaimflag te negeren. Spelers kunnen hier nooit eisen aan op leggen.
 • De Armor Stand Editor mag niet misbruikt worden. Het is enkel om in je base op een logische plek en op een normale manier een Armor Stand te bewerken.

Regels voor Looting:

 • Het is niet toegestaan om volledige of grote delen van biomes te claimen zonder deze in gebruik te nemen voor een actief project.
 • Het is niet toegestaan om op grote schaal structures (villages, ancient cities, shipwrecks, etc.) te looten. We willen dat iedereen, dus ook nieuwe spelers, kunnen genieten van de structures en bijbehorende loot. Ga hier dus sociaal mee om.
 • Indien een structure die normaal een administrator claim hoort te zijn (sea teample, stronghold, wooden mansions) niet geclaimed is dan is het verboden deze alsnog te looten of claimen. Je dient contact op te nemen hierover met de staff.
 • Extra loot regels gelden in de nether! Maximaal 1 stuk van iedere structure Claimen OF Looten (dus niet allebei). Het claimen en looten van meerdere structures van dezelfde soort is direct bannable.

Pvp regels:

 • Spawnkillen is niet toegestaan. Hier wordt onder verstaan dat het herhaaldelijk vermoorden van een speler bij zijn/haar spawn plek
 • Het boosten van accounts door het continu blijven killen is verboden.

Economie regels:

 • Scammen (zwendelen) met alle currencies is nooit toegestaan.
 • Het verhandelen van in game items dan wel valuta's naar externe waardes is verboden.

Reports en Straffen:

 • Het is niet toegestaan om moedwillig valse beschuldigingen te uiten, zowel op forum als in de game chat.
 • Tijdens een ban is het de persoon die de ban heeft gekregen (wettelijk!) verboden om zich toegang te verschaffen tot de spelservers van Haunted, met welke identiteit (account) dan ook.
 • Tijdens een mute is het de persoon die de mute heeft gekregen verboden om berichten te versturen op de spelservers van Haunted, met welke identiteit dan ook.
 • Bij geschillen bepaalt de eigenaar de uiteindelijke en bindende beslissing.
 • Aanwijzigen van staff moeten altijd worden opgevolgd. Protest tegen beslissingen kunnen uitsluitend achteraf op het forum worden geuit. Hieronder vallen ook unban/unmute aanvragen

AFK farming:

 • Het is verboden om continu opnieuw te joinen nadat een idle kick je eraf hebt gekicked voor afk staan.
 • Het is verboden om de idle kick doormiddel van automatische constructies te omzeilen.
 • Het is verboden om opzettelijk een event te triggeren die de idle timer reset.
 • Het is verboden om met alt accounts bij alle type farms te staan, zowel AFK als niet AFK. Je kunt niet met 2 accounts tegelijk spelen, dus wordt de ander automatisch als AFK gezien. Beiden accounts worden verbannen indien deze regel wordt verbroken.

Mods, clients en uitbreidingen:

Zie https://www.hauntedmc.nl/forum/threads/toegestane-afgekeurde-modificaties-en-laat-ze-hier-keuren.15673/ voor een actueel overzicht over de toegestane Mods, Clients & Uitbreidingen.

Het zich niet houden aan de regels kan bestraft worden met een ban, een mute of een waarschuwing. De lengte van de straf hangt af van de ernst van de overtreding en omstandigheden. Een tijdelijke straf duurt maximaal 6 maanden, een permanente straf verloopt nooit en is definitief.