Privacy policy

De privacy policy is van toepassing op zowel de HauntedMC website, de HauntedMC Minecraft spelservers, en de HauntedMC Store. Deze policy kan worden aangepast zonder expliciete notificatie. De huidige versie is voor het laatst aangepast op 30 Oktober 2020.

Heb je meer vragen over dit onderwerp? Dan kun je terecht bij onze Support.

Privacy Policy

Beheer
Deze website staat onder beheer van HauntedMC.

Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan HauntedMC worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. HauntedMC zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

HauntedMC kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van content, een tip, handigheid etcetera, waarvan HauntedMC denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
a HauntedMC maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan HauntedMC de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij HauntedMC. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
HauntedMC is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij HN.

Gegevens die door de klant verstrekt worden
HauntedMC kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van content, een tip, handigheid etcetera, waarvan HauntedMC denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan HauntedMC zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
- Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan HauntedMC verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. HauntedMC kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door HauntedMC voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

CAPTCHA privacy policy

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and terms of service apply.