inspraak

  1. lander2109

    Gesloten Poll over plots kunnen mergen bij unranked spelers

    Houd een poll en laat de HauntedMC'ers zelf stemmen over of Plots mergen ook door unranked spelers moet kunnen gebeuren. Ik pleit voor meer inspraak van serverleden. Wil u dat unranked spelers ook hun eigen plots zouden moeten kunnen mergen?