@hauntedmc

  1. blocky

    Haunted stokje tijdelijk overdragen.

    Hey all, Ik maak dit topic vanwege dat veel mensen zich zorgen maken over de leiding (@remymine) van HauntedMc. Note: Dit is mede persoonlijk naar Remy Waarom? Veel mensen hebben het idee dat ze iets wordt beloofd maar dat het uiteindelijk niet komt of dat de beloofde deadline niet gehaald...