Belangrijk Server Regels

Status
Niet open voor verdere reacties.

remymine

Owner
Staff member
remymine
remymine ✔
Owner
17 sep 2013
3.298
1.403
400
24
Rotterdam
hauntedmc.nl
Op de server willen we graag dat iedereen het naar zijn zin heeft. Hier kunnen we alleen voor zorgen als er duidelijke regels zijn die iedereen respecteert. Belangrijk is ook dat je elkaar respecteert.


Regels op de Servers:

Chat/Taalgebruik:

 • Nederlands of Engels zijn de twee voertalen. Duits wordt gedoogd, andere talen zijn niet toegestaan.
 • Geen reclame, advertenties. (Votelinks voor Haunted, onze website en YouTube zijn wel toegestaan). Opzettelijke reclame voor andere MineCraft servers levert een ban van 1 maand op.
 • Niet spammen, ook niet in priv /msg. (Het herhaaldelijk posten van berichten die op hetzelfde neerkomen)
 • Niet schelden en/of pesten, ook niet in priv /msg. Dit houdt ook discriminatie en elkaar beledigen op andere manieren in.)
 • Geen grove taal -inclusief vloeken- en geen onbehoorlijk gedrag. Dit wordt gelijkgesteld met 'schelden', 'spammen' of gebrek aan respect. Het omzeilen van de tekst filters door 'alternatieve spelling' wordt gezien als het gebruiken van het ongepaste woord zelf.
 • Respecteer iedereen. Zowel de Haunted medewerkers als jouw medespelers verdienen het om met respect behandeld te worden. De staffleden vertegenwoordigen -ieder voor zich- de server, HauntedMC.
 • Dreigen met een DDOS of het uitvoeren van een DDOS op de server of een van de spelers is strafbaar.

Nicknames:
 • Het is niet toegestaan om je nickname te veranderen naar bestaande of bijna kopieën van bestaande namen om daarmee andere spelers te verwarren/irriteren/hinderen/scammen.
 • Ongepaste of aanstoot gevende nicknames en MC-namen zijn niet toegestaan. Het misbruiken van een naam die door de tekst filters wordt geblokkeerd is niet toegestaan.

Misbruik:
 • Niet hacken / Glitchen. Wij verwachten dat je een onaangepaste versie Minecraft gebruikt. Uitbreidingen in de vorm van zowel software (mods), als hardware zijn verboden, behalve als het in de lijst verderop uitdrukkelijk is toegestaan. Bij twijfel is de beslissing aan de staff.
 • Hinder andere spelers niet onnodig in hun spel als dat niet noodzakelijk is voor het spelverloop. (/tpa flooden, in de weg lopen, enz.)
 • Misbruiken van fouten in de server is verboden en je bent verplicht deze te vermelden bij de staff. Het kan voorkomen dat er fouten of glitches in de server of de software zitten, die je niet mag gebruiken en/of uitbuiten.

Regels voor Bouwwerken:
 • Ongepaste of aanstoot gevende bouwwerken zijn niet toegestaan.
 • Griefen is niet toegestaan. Iedereen is zelf verantwoordelijk wie hij of zij vertrouwd in zijn of haar claim of plot. In geval van griefen wordt er eenmalig een rollback uitgevoerd en uitleg gegeven over claimen. Wordt er hierna nogmaals gegriefd, dan is dit eigen verantwoordelijkheid en wordt er, buiten uitzonderingen om, geen rollback meer uitgevoerd. Griefen wordt bestraft. Uitzondering: Alleen op Anarchy is griefing toegestaan.
 • Deathtraps zijn niet toegestaan met de uitzondering op Anarchy. Hier verstaan we onder elke vorm van spelers doden buiten pvp gebieden. Dat kan van hoogte dood vallen als opsluiten in lava.
 • Wanneer een plot en claim meer dan 90 dagen verlaten is (eigenaar is die periode niet online geweest) dan mag deze zonder pardon worden vrijgegeven.
 • Het downloaden of eigendom maken van (delen) de mappen vanHauntedMC is verboden.
 • Nether/Gold farms mogen maximaal uit 200 portals bestaan. Je mag maximaal 1 zo'n farm per persoon hebben.
 • Je moet je ten alle tijden aan de (tile) entiteiten limieten houden (zie https://www.hauntedmc.nl/forum/threads/entity-mob-limieten.15691/). Het niet houden aan deze limieten kan betekenen dat we (delen van) de base weghalen tot er aan deze limieten wordt voldaan.

Pvp regels:
 • Spawnkillen is niet toegestaan. Hier wordt onder verstaan dat het herhaaldelijk vermoorden van een speler bij zijn/haar spawn plek
 • Het boosten van accounts door het continu blijven killen is verboden.

Economie regels:
 • Scammen (zwendelen) met alle currencies is nooit toegestaan.
 • Het verhandelen van in game items dan wel valuta's naar externe waardes is verboden.

Reports en Straffen:
 • Het is niet toegestaan om moedwillig valse beschuldigingen te uiten, zowel op forum als in de game chat.
 • Tijdens een ban is het de persoon die de ban heeft gekregen (wettelijk!) verboden om zich toegang te verschaffen tot de spelservers van Haunted, met welke identiteit (account) dan ook.
 • Tijdens een mute is het de persoon die de mute heeft gekregen verboden om berichten te versturen op de spelservers van Haunted, met welke identiteit dan ook.
 • Bij geschillen bepaalt de eigenaar de uiteindelijke en bindende beslissing.
 • Aanwijzigen van staff moeten altijd worden opgevolgd. Protest tegen beslissingen kunnen uitsluitend achteraf op het forum worden geuit. Hieronder vallen ook unban/unmute aanvragen

AFK farming:
 • Het is verboden om continu opnieuw te joinen nadat een idle kick je eraf hebt gekicked voor afk staan.
 • Het is verboden om de idle kick doormiddel van automatische constructies te omzeilen.
 • Het is verboden om opzettelijk een event te triggeren die de idle timer reset.
 • Het is verboden om met alt accounts bij alle type farms te staan, zowel AFK als niet AFK. Je kunt niet met 2 accounts tegelijk spelen, dus wordt de ander automatisch als AFK gezien. Beiden accounts worden verbannen indien deze regel wordt verbroken.

Mods, clients en uitbreidingen:

Zie https://www.hauntedmc.nl/forum/thre...de-modificaties-en-laat-ze-hier-keuren.15673/ voor een actueel overzicht over de toegestane Mods, Clients & Uitbreidingen.

Het zich niet houden aan de regels kan bestraft worden met een ban, een mute of een waarschuwing. De lengte van de straf hangt af van de ernst van de overtreding en omstandigheden. Een tijdelijke straf duurt maximaal 6 maanden, een permanente straf verloopt nooit en is definitief.
 
Last edited:
Status
Niet open voor verdere reacties.